بسم تعالی سر

>

بعد از بسم تعالی"سر"
شروع می کنم
با مناجات...

ابراهیم جان
همه ی بت ها را شکستی الا بت بزرگ
تبر را بر دوشش نهادی
ای کاش آن را هم شکسته بودی
از آن روز تبری روی شانه ام سنگینی می کند...

و اما بعد...

آنچه نمی شد
بگویم را
اینجا نوشته ام
و سرانجام خود را می دانم
چرا که...


هرکس روشنایی دهد
عاقبتش "دار" است

سقف خانه را ببین
اعدام دسته جمعی چراغ ها...

و جا دارد بگویم:

و باز بلند فریاد می زنیم
تا خار چشم انان باشیم
که می گویند نه غزه نه لبنان...
فریادمی زنم همۀ تاریخ را
که...


پیوند اعضا می کنم تا زنده ام...
مشتم برای بحرین
سینه ام برای فلسطین
زبانم برای میانمار
چشمانم برای ابالفضل
نفسم...
حسین
حسین
حسین
...در ادامه:


وقتی برای خودم می نویسم
خشک می شوم مثل دریاچه ی ارومیه...
وقتی با تعریف دیگران می نویسم
می شوم مثل زاینده رود...
که با سطل خیسش می کنند!!
وقتی برای تو می نویسم
می شوم خلیج فارس
آنقدر زیبا
که دیگران
نوشته هایم را
به اسم خود ثبت می کنند
مثل خلیج عربی....و در ادامه...

صاحب مان تمامی نظرات را می خواند
پس از ابراز علاقه،فرستادن گل،قلب،بوس
جدا خودداری شود!


راستی تا یادم نرفته بگویم که::
این پست ها مثل تاس انداختن است
همیشه شش نمی آید.


جا مانده:

اینجا دست نوشته های یک اخوند، روحانی ،طلبه ، کشیش
ویا هر عنوان دیگری که می چسبانید را نمی خوانید!
اینها احساسات آنی کسی است که از اصل خویش دور افتاده است ...!

هیچ چه می تواند بنویسید از خودش! .......


تابلو اعلانات

 چرا بعضی از نظرات منتشر نمی شود
نظرات تبلیغی و توهینی

و بی ارتباط به پست

منتشر نمی شود.


بازنشر حلال شرعی
استفاده از نوشته های اینجا
بی ذکر منبع جایز است
نیازی به اجازه و حلالیت نیست.


افق شما


در دستگاه آب میوه گیری عصاره و تفاله از دو را از هم جدا می شوند

در این عالم مومن و کافر باهم می آیند

عصاره ها یعنی مومنان که رهبری آنها را دور هم جمع می کند

تفاله ها یعنی کافران  که پیشوایی آنها را دور هم جمع می کند
تور صید وقتی کشیده شود

سوراخ ها تنگ می شود

فعالیت دسته جمعی شیطان ، ایجاد باندها است

شیطان برای صید دسته جمعی انسان ها ، آنها را گروه گروه می کند

عده ای را نسبت به یک شخص و یا عمل متعصب می کند

گروه  ،دسته و حزب وقتی برای خدا نباشد ، یک شبکۀ شیطانی می شود

و تعلقاتش ، دایره حق طلبی اش را مثل سوراخ های کور تنگ و تنگ تر می کند

تا دیگر جایی برای ذکر خدا در آن نمی ماند


شیطان  ،قلابش به انسان گیر می کند

گوشت سر قلاب  ،آرزوی دراز ، ریاست طلبی ، علاقه به  زن و فرزند  و علاقه به دنیاست

بعد از علاقه مندی به دنیا

شیطان ، قلاب را شل و محکم می کند تا انسان از ذکر الله خارج شود

قلب ماهی به آب زنده است

و قلب انسان به ذکر خدا

کسانی که مثل ماهی از آب گرفته شدند

قلبشان مرده است

و از دریای ذکر خدا بیرون کشیده شدن

المومن فی المسجد  کالمسک فی الماء

مومن در مسجد مثل ماهی در آب است
 

انسان  سه دوره دارد

دوره ی جاهلیت

دوره ی منقلب شدن

دوره ی شاهی و حالت نفسانی

شیطان می خواست پیش ملائک و خدا محترم تر باشد

و خدا به او بگوید : عبادت تو از عبادت همه مقبول تر است

شش هزار سال عبادت کرد

که بگوید از همه عابدتر است

عبادت برای اینکه بگوید از همه بهتر است

و نه عبادت برای مطیع تر از همه به خدا

بنابراین عبادتش ، عافبت خوش نیاورد
 

طفل اگر بجایی برسد

که خودش خطایی کرد ، بگوید این جا اشتباه کردم ببخشید

این فردی است که عقلش بر نفسش غالب شده و فهمش رو آمده

مثل کشوری که مومنش بر فاسقش حاکم

و امامش بر شاهش غالب شود

این مفهوم اکبر انقلاب است
 


اگر کودک هم به ناراحتی معده و کبد مبتلا باشد ، مداوا مشکل است

آدمی زاد هم فرشته است ، هم شیطان

اگر مربی شخصیت فرشتگی طفل به دست بگیرد ، کارش راحت تر است

برای تذکر به او ، اشاره کفایت می کند

یک برخورد کوچک ، یک سرد گرفتن مختصر بیدارش می کند

انبیاء اینگونه تربیت می کنند

فرزند را چنان پاک و بی آلایش و متوجه بار می آورند

که حرف اول به د.وم نخواهد رسید

و حاسبوا قبل ان تحاسبوا اند

عبادات ، دخل است

و وقتی که صرف می کند ، خرج است

معصیت ، مثل آهن رباست

و نان و مکان و لباس حرام مانند آهن

خاصیت درونی حرام ، جذب معصیت شدن است

و نمی توان از معصیت گذشت

اما لقمه حلال ، شوق و رغبت عبادت و زیارت ایجاد می کند
 

از کودکان

چیزها آموختم

لاجرم

کودکی پیش گرفتم

 

تو

پاک آفریدی

ما

آلوده کردیم
آمپول و دوای تلخ را به بچه می خورانید

بچه گاهی آبنبات و آدامس دوست دارد ، اما برایش مضر است

غیبت برای ما شیرین است ، اما سم است

بچه ممکن است نقل و نفتالین را اشتباه بگیرد

بچه ممکن است آب و نفت را اشتباه بگیرد

از دستش می گیرید و دور می کنید

معده اش را شست و شو  میدهید، تا آثار ثم از بین برود

بچه می خواهد موسیقی حرام گوش کند

به سم روحی حساسیت نشان دهید

استغفار به منزله ی شست و شوی روح انسان است

غفلت خطرناک است و موجب هلاکت ، باید او را بیدار کرد

همه ی گناهان ، همان نفتالین هایی اند که ما قند می پنداریم

هرچه داریم
از آن خداست
تنها دست به دست ما زمینان می چرخد
به امانت ....


 

هر چه بیشتر دانستم

نادان تر شدم

بر نادانی ام بیفزا !؟ 

تا کعبه وصلت

فرسنگ هاست

و در راه

خرسنگ ها

و این لنگ

به مراتب

کمتر از خرچنگ است

خرچنگ را گفتند : به کجا می روی ؟

گفت : به چین و ماچین

گفتند: با این راه و روش ؟؟!!


 


 

اگر کودکان

 سرگرم  بازی اند

مگربزرگسالان

در چه کارند؟ 

ترک عادت مهم ترین فضیلت توبه

کسی که در گناه بی پروایی کرده

و حالا بخواهد به صراط مستقیم برگردد

برای ترک عادت زجر میکشد

مثل کسی که سیگار می کشد

تا سیئات تبدیل به حسنات شود

مثل حر

که شب عاشورا از فرماندهی سپاه اشقیا

به شهدای بزرگ تاریخ اسلام تبدیل شد

و خانواده اش در دستان یزیدیان بود

یک شبه زجر کشید و تصمیم گرفت 

نهر

بهر نگردد

ولی تواند  با وی پیوندد

و جدولی از او گرددبچه ها به شاخه درختی آویزان می شوند

و از درخت بالا می روند

حسنات شاخه های درخت طوبی اند

نماز ، شاخه ای از طوبی است

کارهای خیر ، شاخه های طوبی اند

که انسان را به بهشت عروج می دهند


 


 

دل بی حضور

چشم بی نور است

نه این صورت بیند

و نه آن معنا
 

بره ی معصوم را با گرگ آشنا نکن

دست بچه ها را گرفتن

و به مجلس گناه بردن

گرگ بسته ای را در درون او باز کردن
خوشا آندم که در تو گمم!
چکش توفیق

همان جان و تن و نیرو است

پس احساس بدهکاری کنید

ریشه ی عجب

خود را مالک دیدن است

شناخت خود

یعنی صدور  تمام حسنات از اوست
 

از شیاطین جن

بریدن دشوار نیست

با شیاطین انس

چه باید کرد؟ 

انگیزه برتری طلبی فاسدان تاریخ را به فساد کشاند

موش حرص که در تله برتری طلبی گیر می افتد

برای گردوی خوشبو سر تله می رود

گردو او را نمی کشد ،

فنر فلزی تله او را می کشد

قرآن کریم می فرماید: فساد و تباهی انسان نتیجه ی علو و برتری طلبی اوست

دندان طمع برتری را کشیدن

نتیجه اش به فساد آلوده نشدن است
 

اگر از من پرسند کیستی

چه گویم ؟
 

دندان روح یکبار شکسته می شود

معلم به بچه می گوید

با دندانت بادام نشکن

انبیاء می گویند

با روحت دروغ نگو

روح مثل دتدان شکسته و خرد می شود

فهم روح گرفته می شود

مثل کسی که چندسال دندان درد دارد
 

ذوق مناجات کجا

شوق کرامات کجا؟
 

اخلاق بد واگیردار و مسری است

با متکبر معاشرت نکن

اگر با مبتلا به آبله

هم غذا شوی

آبله می گیری
 

به لطفت

 دنیا را ازمن گرفته ای

به کرمت

آخرت را هم از من بگیر ! 

عزرائیل قبل از اومدن خبر میدن

با موی سپید

باچین و چروک

با فوت نزدیکان

باید حواسمان باشد
 

دندان دادی

نان دادی

جان دادی

جانان بده 

اگر بچه کاری کند که در شان نباشد

ناراحت می شویم

و با همه محبت که به فرزند داریم تنبیه می کنیم

اگر نتیجه نگرفتیم ، رنج می کشیم و به تدریج نفرت

چون بچه به ما اعتماد نمی کند

اگر عملی انجام دادیم که در شان مان نبود

خدا نمی پسندد

و خدا نکند به منفوریت برسد

به خدا اعتماد کنیم

با وعده هایش دل آرام باشیمکاش

قدم هایمان

در مسیر 

مسجد سهله بود آه از دل زهرا

آه از دل مهدی 

آه از ذکر مادر 

آه از دل حیدر 

آه از غریبی امام معصومی که طواف کعبه نرفت ...

خدایا 

بقیه الله امشب میشود تنها

ای نور چشم هاشمیان

باز دلتنگ حریم آسمانیت

و باز دلتنگ ایوان بلند و غریبت 

و باز دلتنگ جای چای نذری سامرا

بی تاب سحرگاه خلوت سرداب 

و آرامش مناجات در چاه

وباز دلتنگ چهار حرم سبزپوش سامرا

وباز دلم بی تاب حریم جمکران .....آقا جان

هوایی مسجد سهله

قرار میگیرد اینجا

بیقراری و تنهایی ادامه دارد....

گنجشک های جمکران نیز حال دیگری دارند....


 

عقل و عشق

سنگ و شیشه

عاشقان از عاقلان نالانند
 

خفتگان را

نعمت بیداری ده

و بیداران را

توفیق

شب زنده داری و گریه و زاری !
 

تو خود گواهی که

این سخنان

از بی تابی است

بر ما متاب 

چه رسوایی از این بیشتر

که

گدا

از گدایان

گدایی کند...
 

الهی

خواب های ما را

تبدیل به

بیداری بفرما